Blog Eigenwijs

 
10 juni 2015 - 19:05. Rinze van der Lei

Creatief Proces

Wist je dat binnen kunstzinnige oriëntatie het creatieve proces als uitgangspunt wordt genomen voor de inhoud van het onderwijsaanbod? Dit proces draagt namelijk bij aan de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen. De kunstzinnige vakken dans, muziek, drama en beelden kennen alle aspecten van het (cyclische) creatieve proces. Maar hoe zit dit nou precies?

Vier fasen doorlopen leerlingen binnen dit creatieve proces, namelijk oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren.Deze fasen zijn nodig om tot een nieuwe ontdekking, een idee of tot een werk te komen. De verschillende fasen zijn toepasbaar op ieder mogelijk probleem, idee of thema. Centrale vaardigheid hierin is het reflecteren op die verschillende fasen. 

ORIËNTEREN
Het proces begint bij het oriënteren. Het gaat er om dat de leerling geprikkeld wordt om de opdracht en het thema te verkennen. Hierbij gaat het om waarnemen (zien, horen, voelen, enzovoorts.), associëren, fantaseren, beschouwen, en (nieuwe) ideeën opdoen. Er wordt bijvoorbeeld een kunstwerk getoond, muziek geluisterd, een verhaal verteld of een voorstelling bekeken. De reflectie richt zich in deze fase op de ruimte om het thema of de opdracht van alle kanten te bekijken, te beluisteren en te beleven

ONDERZOEKEN
Vervolgens onderzoekt de leerling verschillende mogelijkheden en oplossingen voor de opdracht of de verwerking van het thema. De leerlingen worden gestimuleerd om eigen, verschillende mogelijkheden te bedenken en (alleen of samen met medeleerlingen) keuzes te maken. De reflectie richt zich dan ook op het onder woorden brengen van de verschillende keuzes in deze onderzoeksfase. Ze kunnen desgewenst teruggrijpen naar elementen uit de oriëntatiefase.

UITVOEREN
Wanneer de leerlingen de fase van onderzoeken hebben doorlopen maken ze gebruik van de vakspecifieke kennis en vaardigheden die zij nodig hebben voor het uitvoeren van de opdracht. Bij reflectie wordt steeds een relatie gelegd tussen de keuzes in de uitvoeringsfase en de onderzoeksfase. In deze fase wordt feedback gegeven, door de leerkracht, gastdocent of door medeleerlingen,op de uitvoering.

EVALUEREN
In een volgende fase wordt het product en het doorlopen proces nader beschouwd. Er worden leerpunten geformuleerd die de opstart vormen voor een volgende opdracht en een volgend creatief proces. Dit is de fase van evalueren.

Tip: Een abonnement op Eigen-wijs Digitaal maakt het eenvoudig om de leerlijn muziek binnen het cultuuronderwijs voor de hele basisschool vorm te geven. Lees hier meer over de muziekmethode. 

Bron: Leerplankader kunstzinnige oriëntatie – SLO